ผลิตภัณฑ์และบริการ

Custom software development

ทางเราได้ออกแบบ และพัฒนาระบบตามความต้องการทางธุรกิจ ระบบงานทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาระบบงาน และเอกสารที่เป็นมาตรฐานสากล ดังนั้นลูกค้าจะได้รับระบบงานที่มีความน่าเชื่อถือ
ทางเรารองรับการพัฒนาซอฟแวร์ต่างๆดังนี้

 • Window based application
 • Web based application
 • Client/server and network application
 • Multimedia application
 • Email application
 • SMS application & Bulk SMS application
 • Mobile phone and PDA application.
 • Web services
 

Digital Advance Technology designs and develops software according to client’s requirements. All developments are based on the software development and documentation standard, thus customers will receive the reliable software.
Software development

 • Window based application
 • Web based application
 • Client/server and network application
 • Multimedia application
 • Email application
 • SMS application & Bulk SMS application
 • Mobile phone and PDA application.
 • Web services

 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ บริการลูกค้า เกี่ยวกับ DAT
- ข่าวและกิจกรรม - Coporate Solutions - สอบถามข้อมูลบริการ - ประวัติ
- ผลงาน - Web development - บริการหลังการขาย - สมัครงาน
  - Custome software - ติดต่อฝ่ายขาย - ติดต่อเรา
  - Outsourcing    
       
(c) 2007 Digital Advance Technology Co., Ltd.